Savet za nadzor i sprovođenje ugovora o poslovnoj saradnji

Savet za nadzor i sprovođenje ugovora (u daljem tekstu: Savet) je instrument usaglašavanja stavova ugovornih strana, Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS i Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora – PI, o bitnim pitanjima iz primene Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade, kao i način ostvarivanja nadzora nad sprovođenjem ugovora.

Delegaciju OFPS u Savetu čine:

– Branislav Stojanović
– Nikola Vilotić
– Mioljub Krsmanović

Delegaciju PI u Savetu čine:

– Živorad Ajdačić
– Aleksandar Cvetković
– Sanja Danković Stepanović