Komisija za proveru raspodele i rešavanje po prigovorima na obračune

Komisiju za proveru raspodele i rešavanje po prigovorima za obračune čine pet članova, i to:

– Mioljub Krsmanović, član iz reda Upravnog odbora, kao predsedavajući Komisije
– Zoran Nestorović, predstavnik KAAP VS
– Goran Kapor, predstavnik JD PRODUCTION
– Tatjana Đurić, predstavnik ITMM PRODUKCIJA
– Katarina Pavlović, predstavnik stručne službe organizacije