Komisija za proveru raspodele

Komisiju za proveru raspodele čine pet članova, i to:

– Mioljub Krsmanović, član iz reda Upravnog odbora, kao predsedavajući Komisije
– Katarina Pavlović, član iz Sektora za pravne poslove i zamenik direktora OFPS
– Aleksandar Radisavljević, član iz Sektora za obradu košuljica i fonograma
– Bojan Milićević po ovlašćenju Music star production doo
– Vladimir Đurić po ovlašćenju Centro-scena doo

Komisija za rešavanje po prigovorima na obračune

Komisija se sastoji od tri člana, i to jednog koga delegira direktor iz reda stručnih službi organizacije OFPS, drugog koga delegira Upravni odbor od svojih članova i trećeg koga delegira Nadzorni odbor od svojih članova. Komisiju za rešavanje po prigovorima na obračune čine:

– Katarina Pavlović, koju je delegirao direktor iz reda stručnih službi organizacije OFPS
– Mioljub Krsmanović, kojeg je delegirao Upravni odbor od svojih članova
– Rodoljub Stojanović, kojeg je delegirao Nadzorni odbor od svojih članova