Komisija za proveru raspodele i rešavanje po prigovorima na obračune

Komisiju za proveru raspodele i rešavanje po prigovorima za obračune čine pet članova, i to:

– Mioljub Krsmanović, METROPOLIS MUSIC COMPANY DOO
– Zoran Nestorović,  KAAP VS DOO
– Goran Kapor,  JD PRODUCTION DOO
– Tatjana Đurić, ITMM PRODUKCIJA DOO
– Katarina Pavlović, predsedavajuća Komisije u ime stručne službe Organizacije