Izveštaj o poseti delegacije IPFI

O.F.P.S. – Društvo za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma je u prvoj polovini 2009. godine učinilo krupne korake u proširivanju međunarodne saradnje i podizanju ugleda Organizacije u svetu.

Nakon posete MIDEM-u, najvećem svetskom sajmu muzike u Cannes-u, iniciranja pregovora i potpisivanja mnogih bilatelarnih ugovora sa srodnim društvima (RFA iz Rusije, PPl iz Engleske i EFU iz Estonije), OFPS je kraj prve polovine 2009. godine obeležio i višednevnom radnom posetom delegacije IFPI na čelu sa G. Anne Seving-om, specijalnim savetnikom predsednika IFPI-ja za region istočne Evrope.

IFPI – (International Federation of Phonographic Industru) je globalna krovna organizacija proizvođača fonograma koja ima preko 1600 članova među kojima su četiri velike ‘Major” kompanije. IFPI zastupa interese celokupnog svetskog repertoara proizvođača fonograma.

Radna poseta u trajanju od dva dana je iskorišćenja za analizu svih aspekata poslovanja OFPS-a, kao i za razgovore o unapređenju saradnje kako na unutrašnjem tako i na spoljašnjem planu. Posebno su analizirani odnosi sa Zavodom za intelektualnu svojinu, drugim društvima, medijima kao i svim ostalim korisnicima repertoara OFPS-a.

Takođe, pokrenute su inicijative za unapređenje saradnje sa sestrinskim društvima kao i razmena iskustava , materijala, baza podataka kao i softverskih rešenja koja bi omogućila

OFPS-u ubrzan razvoj i brzo dostizanje svetskih standarda.

Među mnogim pitanjima pokrenuta je i inicaijativa da OFPS dobije licencu za izdavanje

ISRC (International Standard Recording Code) kodova sto bi bilo od velikog značaja za unapređenje evidencije korišćenja repertoara, kao i potreba za legalizacijom emitera koji i dalje u ugromnoj većini koriste ilegalne fonograme za emitovanje programa koji u sebi ne sadrže sve neophodne elemente za kvalitenu evidenciju emitovanih fonograma.

Posebno su razmatrane mogućnosti potpisivanja bilateralnih ugovora sa najznačajnijim svetskim društvima i dogovoreno je da se u najkraćem mogućem roku potpiše bilateralni ugovor sa holandskim društvom SENA, koje je jedno od najvećih i najuglednijih društava za kolektivno ostvarivanje. Potpisivanje bilateralnog ugovora sa SENOM će biti veliko priznanje OFPS-u za njegove napore da i u nepovoljnim tržišnim uslovima postigne svetske standarde zaštite prava proizvođača fonograma.

Radna poseta OFPS-u je završena konstatacijom da je IFPI impresioniran razvojem koji je OFPS postigao unazad za 3 godine i da će se uspostavljena međunarodna saradnja intezivirati i unaprediti.