Stimulativne mere prema emiterima

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

FONOGRAMA SRBIJE O.F.P.S.

SEKTOR ZA JAVNO EMITOVANJE

PREDMETDopis o stimulativnim merama koje se odnose na emitere

            Poštovani,

            Upravni odbor je na sednici održanoj 08.05.2009. godine usvojio stimulativne mere prema emiterima utvđivanjem popusta za izmirenje dugovanja u odnosu na konačne obračune za 2008. i 2009.godinu.

            Naime, razmatrajući nepovoljno trenutno stanje na globalnom finansijskom tržištu čiji uticaj se odražava i na tržište naše zemlje, a posebno sagledavajući položaj emitera u celokupnoj situaciji, O.F.P.S. je odlučio da istima izađe u susret davanjem određenih vrsta pogodnosti, i to u vidu:

I.                    Stimulativne mere koja se odnosi na plaćanje razlike između akontacionog iznosa i  iznosa konačnog obračuna, u šest rata. Uslovi koji su potrebni za ispunjenje napred navedene pogodnosti je da emiter koji duguje razliku po završnom računu za 2008. godinu plati svoj dug za 2008. godinu u roku od 30 dana. Napred navedena mera je upravo aktuelna.

II.                 Popusta u iznosu od 20% koji važi za završni račun za 2009. godinu. Napred navedeni popust može se ostvariti u slučaju da emiter izmiri svoja dugovanja za 2009. godinu, kao i ranije dugove. Primena ove mere predviđena je za 2010. godinu.

Napred navedene stimulativne mere objaviće se na sajtu O.F.P.S.

U Beogradu, 11.05.2009. godine

      S poštovanjem,

                                                                            DIREKTOR O.F.P.S.

                                                                            ____________________

                                                                                      Petar Đurić s.r.