Promena sedišta OFPS

Novo sedište OFPS-a je u Beogradu, ul.Tabanovačka 27, tel.3099-944