15.03.2019. godine je krajnji rok za dostavu prijave fonograma

15.03.2019. godine je krajnji rok za dostavu prijave fonograma za raspodelu za 2018.godinu, saglasno  članu 7. Pravilnika o prijavi fonograma i rešavanju spornih i dupliranih fonograma  koji se primenjuje od 15.09.2017 godine.

Član 7.

Da bi učestvovao u raspodeli za odredjenu godinu, podnosilac prijave je dužan da prijavi repertoar do 15.03. naredne godine. Isti rok primenjuje se i na prijavu repertoara od strane kolektivnih organizacija iz inostranstva sa kojima organizacija OFPS ima potpisane bilateralne ugovore.