Doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 20. aprila 2022. godine, doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava, koja stupa na snagu 29. aprila 2022. godine. Posle više od 10 godina od usvajanja prvobitne Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade, donete su njene Izmene, na osnovu kojih će svi nosioci prava, muzički i filmski autori, interpretatori, proizvođači fonograma i reprografi, moći da ostvare prava garantovana Zakonom o autorskom i srodnim pravima.