20 godina postojanja organizacije OFPS

Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS dana 20.02.2022. godine obeležava 20 godina postojanja, odnosno 20 godina od zaključenja Ugovora o osnivanju organizacije. U proteklih 20 godina, organizacija OFPS nastojala je da na najbolji mogući način izvrši svoj zadatak i u što većoj meri doprinese uspešnom i efikasnom kolektivnom ostvarivanju prava proizvođača fonograma, čemu će bezrezervno težiti i u budućnosti.

Počev od svog osnivanja, organizacija se tokom godina razvijala i menjala u cilju uspešnog prilagođavanja promenama, kako na domaćem tako i na svetskom muzičkom tržištu, da bi danas predstavljala jednu modernu i priznatu organizaciju koja sa uspehom obavlja svoj zadatak i misiju koja joj je poverena.

Pored velikog broja članova (preko 90) i nosilaca prava koji nisu članovi, a poverili su joj ostvarivanje svojih prava, vrši kolektivno ostvarivanje prava inostranih proizvođača fonograma, kako preko zaključenih bilateralnih ugovora sa inostranim organizacijama, tako i preko domaćih zastupnika inostranog repertoara.

Po peti put obnovljena dozvola za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma 2020. godine, kao i stupanje u članstvo Međunarodne federacije fonogramske industrije – IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), 2017. godine, ukazuju na činjenicu da organizacija OFPS na najbolji način sprovodi kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma, kako domaćih tako i inostranih.