Zavod za intelektualnu svojinu je dana 05.06.2020. godine doneo Rešenje o obnovi dozvole Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS na period od 5 godina.