Saopštenje za javnost Organizacije proizvođača fonograma Srbije

PREDMET: Saopštenje za javnost Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS

Poštovani,

Obaveštavamo javnost da je Organizacija OFPS iz medija saznala za narušeno zdravlje suvlasnice i direktorke TV Kanala 9 iz Novog Sada Maje Pavlović, kao i za tešku finansijsku situaciju Kanala 9.

Imajući u vidu i blokadu računa, obaveštavamo javnost da je organizacija OFPS pokrenula postupak deblokade računa TV Kanala 9, te pozvala zakonskog zastupnika TV Kanala 9 iz Novog Sada Maju Pavlović, na sastanak u narednih 30 dana u prostorijama organizacije OFPS, radi utvrđivanja načina regulisanja naknade za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane Kanala 9.

Takođe, obaveštavamo javnost da je organizacija OFPS Kanalu 9 dostavila odluke Ustavnog suda Srbije na dve pokrenute inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti tarife, kojima se predmetne inicijative odbacuju.

U Beogradu, dana 06.05.2019. godine

Direktor OFPS
Nikola Vilotić