Saopštenje za javnost Unije diskografa Srbije povodom navoda direktorke Kanala 9 iz Novog Sada

Unija diskografa Srbije-UDS obabveštava javnost da pojedini mediji i medijska udruženja prenose neistinite i netačne tvrdnje koje iznosi vlasnica i direktorka TV Kanal 9 iz Novog Sada, gospođa Maja Pavlović, a koje se tiču odluka Ustavnog suda Srbije i tarife za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Navodimo najpre da je Ustavni sud Srbije dva puta doneo odluke po inicijativama za ocenu ustavnosti i zakonitosti tarife za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija koje je podneo TV Kanal 9 iz Novog Sada, i to najpre Zaključkom broj IUo 283/15 od dana 02.12.2016. godine kojim je odbacio inicijativu TV Kanal 9 iz Novog Sada, da bi drugi put Zaključkom broj IU 296/16 od dana 20.12.2017. godine takođe odbacio ponovo podnetu inicijativu istog kanala.

Dalje ističemo se ovde ne radi ni o kakvim taksama, kako pogrešno navodi gospođa Maja Pavlović, već o naknadama koje za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija plaćuju radio i televizijske stanice za proizvođače fonograma i interpretatore.

Na kraju ističemo da je Zakonom o autorskom i srodnim pravima propisano da se tarifa, nakon sprovedenih pregovora između organizacija i reprezentativnog udruženja korisnika, određuje sporazumom između organizacija i reprezentativnog udruženja korisnika. Ukoliko se nakog sprovedenih pregovora ne zaključi sporazum o tarifi, predlog tarife se dostavlja nadležnom državnom organu iz oblasti intelektualne svojine na saglasnost. U konkretnom slučaju, tarifa za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija određena je sporazumom koji su 21.02.2014. godine zaključile Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora – PI s jedne strane i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM s druge strane. Taj sporazum o tarifi objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 25/14 od 01.03.2014. godine i stupio je na snagu 09.03.2014. godine. Dakle, i u ovom slučaju gospođa Maja Pavlović iznosi neistinite tvrdnje, a pojedini mediji i medijska udruženja prenose, pošto u slučaju tarife za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija nije potrebna saglasnost nadležnog državnog organa iz oblasti intelektualne svojine, jer je tarifa određena sporazumom između organizacija i reprezentativnog udruženja korisnika. Organizacija OFPS je televiziji Kanal 9 iz Novog Sada, kao i svim ostalim emiterima, više puta nudila zaključenje sporazuma radi regulisanja nastalih dugovanja, što je ignorisano od strane TV Kanal 9.

U Beogradu, 02.05.2019. godine

UNIJA DISKOGRAFA SRBIJE