Prihodi od muzičkih snimaka na svetskom nivou porasli za 9,7%

Ukupni prihodi od preslušavanja (streaming) porasli su sa 34,0%, dostigavši skoro polovinu svih prihoda, što je posledica plaćenog preslušavanja

Latinska Amerika pokazuje najveći regionalni rast već četvrtu godinu za redom

Azija i Australoazija drugi su region po veličini kada se radi o fizičkim i digitalnim formatima zajedno.

Ovde možete pročitati izveštaj „Stanje u industriji“https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf

Globalno tržište snimljene muzike uvećavalo se tokom četiri godine za redom, a u 2018. godini, poraslo je za 9,7%. Podaci objavljeni danas u Globalnom muzičkom izveštaju, IFPI, za 2019. godinu, pokazuju da su ukupni prihodi u 2018. godini iznosili 19,1 milijardi USD.

Prihodi od preslušavanja povećani su za 34,0%, čineći tako skoro polovinu (47%) globalnih prihoda, usled porasta plaćene pretplate, od 32,9%. Na kraju 2018. godine bilo je 255 miliona korisnika usluga plaćenog preslušavanja, što čini 37% ukupnog prihoda od snimljene muzike. Porast u preslušavanju više je nego nadoknadio pad u fizičkim prihodima, od 10,1% i pad u prihodima od preuzimanja, od 21,2%.

Investicije u muzikografiju, inovacije i partnerstva, podržavaju umetnike da se povežu sa svojim obožavateljima širom sveta, istovremeno dovodeći do dinamičnog rasta na tržištima visokog potencijala. Četvrtu godinu za redom, Latinska Amerika je najbrže rastući region (+ 16,8%), pored Brazila (+ 15,4%) i Meksika (+ 14,7%). Region Azije i Australoazije (+ 11,7%) postao je drugi po veličini, u odnosu na fizičke i digitalne prihode zajedno, sa posebno velikim rastom u Južnoj Koreji (+ 17,9%).

Fransis Mur (Frances Moore), izvršna direktorka IFPI, izjavila je: „Prošla godina kao četvrta, uzastopna godina rasta, označena je odličnom muzikom neverovatnih umetnika, kao i talentovanih, strastvenih ljudi po izdavačkim kućama širom sveta.

“Muzikografske kuće nastavljaju sa ulaganjem u umetnike, ljude i inovacije kako na postojećim tržištima, tako i u regionima u razvoju, koji sve više profitiraju od toga što su deo današnjeg globalnog muzičkog miljea.

„Kako muzička tržišta nastavljaju da se razvijaju i rastu, tako je neophodno da postoji odgovarajuća pravna i poslovna infrastruktura koja će osigurati da se muzika pravedno vrednuje i da se prihodi vraćaju nosiocima prava, kao investicija u sledeći ciklus razvoja.

„Nastavljamo da radimo na poštovanju i priznavanju autorskih prava na muziku širom sveta, kao i na rešavanju jaza u vrednovanju, stvarajući jednake uslove za pregovaranje ugovora sa muzičkim stvaraocima. Pre svega, radimo na tome da muzika nastavi svoje uzbudljivo, globalno putovanje.”

Ključne cifre za 2018. godinu

Globalni rast prihoda: + 9.7%

Prihod od preslušavanja iznosi 46,8% od ukupnih svetskih prihoda

Rast ostvarenih prihoda: + 32,9%

Fizički prihodi: -10,1%

Prihodi od preuzimanja: -21.2%

Globalni izveštaj o muzici 2019. godina: Izveštaj o stanju u industriji Izveštaj o stanju u industriji dostupan je besplatno ovde (engleski jezik – https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf)

Globalni izveštaj o muzici – 2019. godina: Kompletan izveštaj – sa podacima i analizom Kupi kompletan Izveštaj sa podacima i analizom ovde https://gmr.ifpi.org