Vest-odluka Ustavnog suda

Ustavni sud Republike Srbije doneo je Odluku broj IU 68/2017 od dana 04.06.2018. godine kojom je utvrdio da odredba člana 8. Izmena i dopuna Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma od 27.03.2016. godine, u delu koji glasi: „stupa na snagu danom donošenja, a“, nije u saglasnosti sa Ustavom. Takođe, istom Odlukom odbačena je inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 5. st. 2. i 6, člana 7. st. 3, 4. i 5, člana 7d i člana 7e st. 1, 4. i 5. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma-prečišćen tekst i odredaba članova 7-10. Samostalnih članova Izmena i dopuna Plana raspodele od 27.03.2018. godine.