IFPI i evropski autori, producenti i izvođači protive se neadekvatnom rešavanju problema vrednosnog jaza u EU

12. april 2018.

U saradnji sa 26 organizacija iz kreativnog sektora koje okupljaju evropske autore, novinare, televizijske producenate, fudbalske lige, izdavače, proizvođače filmova i fotografske agencije, organizacija IFPI uputila je pismo kojim se poziva na donošenje jasnog zakonskog rešenja za tzv. vrednosni jaz na nivou Evropske unije.

Prvobitnim predlogom Direktive EU o autorskom pravu na unutrašnjem digitalnom tržištu, koji je podnela Evropska komisija, konstruktivno je definisano da onlajn servisi na kojima korisnici postavljaju sadržaje ne mogu više da zloupotrebljavaju postojeće zakone koji se odnose na adekvatnost zaštite ličnih podataka (tzv. zakone sigurne luke) kako bi izbegli pribavljanje licenci za iskorišćavanje dela zaštićeih autorskim pravom.

Uoči nastavka pregovora između vlada 28 država članica, koji je zakazan za ponedeljak, veliki broj investitora, producenata i distributera kreativnih sadržaja u Evropi uputio je pismo Savetu EU u kome se zahteva doslednost po pitanju iznalaženja jasnog zakonskog rešenja. Organizacije su izrazile zabrinutost zbog rizika da Savet EU ograniči domašaj osnovnih normi evropskog autorskog prava, poput prava na javno saopštavanje, odnosno rizika da se nenamerno stvore nove „sigurne luke“ za pomenute onlajn servise.

U pismu se navodi sledeće:

„Naš zajednički cilj jeste realizacija primarnih ciljeva predložene Direktive EU o autorskom pravu na unutrašnjem digitalnom tržištu. Među tim ciljevima je definisanje delotvornog rešenja za vrednosni jaz, tj. problem uskraćivanja vrednosti nosiocima prava.  Rešavanjem ovog problema koji nas i dalje teško pogađa uspostavilo bi se izbalansirano i funkcionalno unutrašnje digitalno tržište kreativnih sadržaja u Evropskoj unij.“

Podrška adekvatnom rešavanju problema vrednosnog jaza jača širom Evrope, a države članice EU pozivaju se da daju svoj doprinos kako bi se obezbedilo da buduća Direktiva jasno definiše obaveze UUC servisa u pogledu distribuiranja sadržaja zaštićenih autorskim pravom na internetu. Jedino tako će se napokon otkloniti neravnoteža na evropskom tržištu digitalnih sadržaja, uključujući i muzičke sadržaje.