Zajednički apel organizacije IFPI i evropskih kreativnih industrija predsedništvu Saveta EU da se učini napredak u rešavanju problema vrednosnog jaza

30. januar 2018.

Zajedno sa još 23 organizacije iz domena kreativnih industrija, koje obuhvataju autore, interpretatore, izdavače, proizvođače filmskih i televizijskih programa, evropske fudbalske lige i fotografske agencije, organizacija IFPI uputila je dopis novom predsedništvu Saveta Evropske unije u cilju pronalaženja delotvornog rešenja za tzv. vrednosni jaz.

Dopis je upućen pred sutrašnji sastanak na kome će 28 vlada država članica EU uskladiti svoje stavove o nacrtu Direktive o autorskom pravu.

Vrednosni jaz javlja se zbog toga što pojedini veliki i veoma popularni digitalni servisi imaju mogućnost da zaobiđu uobičajena pravila koja regulišu licenciranje muzičkih sadržaja. Servisi na kojima korisnici postavljaju sadržaje koji su na internetu dostupni na zahtev (tzv. UUC servisi, poput YouTube) okupljaju najbrojniju publiku na svetu i procenjuje se da imaju više od milijardu korisnika. Ovi UUC servisi tvrde da nemaju obavezu zaključivanja ugovora o licenci za muzička dela koja su dostupna na njihovim platformama, ili takve ugovore zaključuju uz nerealno niske naknade.

Oni se pozivaju na tzv. pravila „sigurne luke“ koja su uspostavljena u ranoj fazi razvoja interneta. Takve odredbe su u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji imale za cilj da od odgovornosti za povrede autorskog prava zaštite subjekte koji su samo pasivni posrednici na internetu. Njihova svrha nije izuzimanje kompanija koje se aktivno angažuju na distribuciji muzičkih sadržaja na internetu od pravila koja važe za ostale onlajn muzičke servise.

Nacrt Direktive EU o autorskom pravu nastoji da jasnije reguliše ovu situaciju koja se tiče tržišta i licenciranja.