Obaveštenje o promeni sedišta Organizacije OFPS

Obaveštenje o promeni sedišta organizacije OFPS

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS Vas ovim putem obaveštava da će biti izvršena promena sedišta, počev od dana 29.01.2018. godine. Nova adresa organizacije OFPS je Dečanska 14, IV sprat, poštanski fah 261, 11000 Beograd.

Takođe, počev od dana 29.01.2018. godine, za sva pitanja i potrebne informacije, Organizaciji ćete moći da se obratite i putem telefona, na sledeće brojeve:

011/404-9090, 404-9091, 404-9092, 404-9093.

Potrebna obaveštenja uvek možete pronaći i na zvaničnoj internet stranici organizacije: www.ofps.org.rs.