Istorijska odluka kanadskog Vrhovnog suda: internet pretraživačima se može narediti da uklone ilegalne sajtove iz rezultata pretrage

28. jun 2017.

Vrhovni sud Kanade danas je doneo istorijsku presudu kojom se potvrđuje da su kanadski sudovi ovlašćeni da internet pretraživačima izdaju naloge da preduzmu delotvorne mere za uklanjanje nelegalnih sajtova iz svojih rezultata pretrage, kako u Kanadi tako i u drugim delovima sveta.

U predmetu koji je pokrenula kanadska firma Equustek, jedan kanadski sud je naredio kompaniji Google da iz svojih rezultata pretrage ukloni internet sajtove koji nezakonito prodaju robu kojom se povređuju poslovne tajne firme Equustek. Nakon što je niži sud presudio u korist Equusteka, Google je izjavio žalbu Vrhovnom sudu.

Organizacije koje podržavaju muzičku industriju širom sveta intervenisale su u korist Equusteka, tvrdeći da Google mora da preuzme odgovornost i da prestane da usmerava korisnike ka ilegalnim sajtovima. Među njima je organizacija IFPI, koja zastupa interese proizvođača fonograma širom sveta; organizacija Music Canada, koja štiti interese proizvođača snimljene muzike u Kanadi; organizacija WIN, koja zastupa interese nezavisnih muzičkih kuća; ICMP, koja zastupa muzičke izdavačke kuće; i CISAC, koji štiti interese autora i kompozitora širom sveta.

Vrhovni sud je danas presudio u korist firme Equustek i potvrdio presudu nižeg suda kojom se kompaniji Google nalaže da ukloni linkove ka nelegalnim sajtovima, kako u Kanadi tako i u drugim državama.

Generalna direktorka organizacije IFPI Fransis Mur izjavila je sledeće povodom ove presude: „Najviši kanadski sud doneo je odluku koja veoma ohrabruje nosioce prava u Kanadi i širom sveta. Iako ovo nije predmet koji se tiče muzičke piraterije, internet pretraživači imaju značajnu ulogu u usmeravanju korisnika ka nezakonitim sadržajima, uključujući i ilegalne muzičke sajtove.“

„Ako želimo da digitalna ekonomija ostvari svoj puni potencijal, onda posrednici na internetu, uključujući i internet pretraživače, moraju odigrati svoju ulogu u sprečavanju zloupotrebe svojih usluga za pristup sadržajima kojima se krše prava intelektualne svojine“.

Alison Venam, generalna direktorka organizacije WIN, dodaje da „ova odluka predstavlja važan korak ka internetu koji je pravičan za potrošače i nosioce prava. Konačno je prevladao zdrav razum.“

Generalna direktorka ICMP Koko Karmona istakla je da „autori i nosioci prava u potpunosti zavise od efikasne zaštite prava intelektualne svojine. Internet pretraživači kao čuvari interneta treba da imaju ključnu ulogu u sprečavanju kršenja prava intelektualne svojine, a odluka Vrhovnog suda Kanade potvrđuje njihovu ulogu u tome. Stoga ICMP pozdravlja ovu odluku i nada se da će ona doprineti smanjenju obima kršenja prava intelektualne svojine i pomoći u zaštiti materijalnog položaja kompozitora, tekstopisaca, izvođača i njihovih poslovnih partnera, kako u Kanadi tako i u drugim delovima sveta.

Gadi Oron, generalni direktor organizacije CISAC, izjavio je sledeće: „Ovo je važna odluka za kreativnu industriju, za nosioce prava intelektualne svojine i za digitalnu ekonomiju. Ona nas podseća na to da uspeh stvaralaca u digitalnom svetu zavisi od obaveze posrednika na internetu da odvraćaju subjekte od neovlašćenog korišćenja stvaralačkih dela. Internet pretraživači predstavljaju ulazna vrata za onlajn tržište, i kao takvi treba da daju svoj doprinos sprečavanju pristupa sadržajima kojima se krše prava intelektualne svojine.“