Neprepoznati fonogrami za 2016. godinu

U skladu sa odredbama Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma organizacija OFPS poziva nosioce prava da u roku od 60 dana od dana prijema obrazloženih obračuna iz liste fonograma čiji nosilac prava nije utvrđen obeleže fonograme za koje smatraju da su vlasnici ili nosioci prava i da dostave organizaciji OFPS CD sa obeleženim fonogramima.