IFPI – PRC konferencija , Milano 10. i 11.maj 2017

Članovi U.O. OFPS-a gosp. Slobodan Nešović i gosp. Mioljub Krsmanović , kao i Koordinator za medjunarodnu saradnju OFPS, Aleksandar Radisavljević prisustvovali su  redovnoj globalnoj konferenciji PRC IFPI u Milanu 10. i 11. maja 2017 u Milanu.
Predstavnici OFPS-a su aktivno učestvovali u radu konferencije  i razgovarali sa brojnim predstavnicima drugih kolektivnih organizacija  . Takodje su vodjeni razgovori  i sa predstavnicima IFPI-a.
———–