Vest o učešću predstavnika OFPS na konferenciji u Londonu od 06. do 07.10.2016. godine

Na redovnoj Performance Right Commite konferenciji IFPI-a u Londonu 6. i 7.oktobra 2016. godine učestvovali su predstavnici OFPS, članovi UO Slobodan Nešovic i Mioljub Krsmanović, kao i koordinator za međunarodnu saradnju Aleksandar Radisavljević. Predstavnici OFPS  Nikola Vilotić i Katarina Pavlović su takođe učestvovali na 8.Regionalnoj IFPI konferenciji 27.10.2016. godine u Ljubljani.