TANJUG – INTELEKTUALNA SVOJINA-EU-POGLAVLJE 7

Marić: Spremni za otvaranje Poglavlja 7
> BEOGRAD, 23.juna (Tanjug) – Srbija je, prema oceni Evropske komisije spremna za otvaranje poglavlja 7 o intelektualnoj svojine, istakao je vd direktor Zavoda za intelektualnu svojinu i šef pregovaračke grupe o poglavlju 7 Vladimir Marić koji ukazuje da intelektualna svojina učestvuje u stvaranju BDP-a sa 4,61 odsto.
> On je, povodom konferencije PKS sa Zavodom o Poglavlju 7, objasnio da intelektualnu svojinu predstavljaju nematerijalna dobra.
> Sistem zakona koje donosi Srbija, medjunarodnih propisa koje smo ratifikovali treba da bude takav da na adekvatan način štiti interese kreativnih ljudi, naših autora, nosilaca srodnih prava, kako bi pre svega bio nagradjen kreativan rad i stvorili se ekonomski i drugi drusstveni ulovi za ekonomski razvoj, ukazao je Marić.
> On je naglasio da je načelan stav Evropske komisije da je Srbija spremna za otvaranje pregovora u oblasti intelektualne svojine, što je ocenio, da je veliki kompliment i rezultat ogromnog rada.
> Na nama je dosledna primena tih propisa, adekvatna zaštita intelektualne svojine, borba protiv piraterije, ukazao je Marić.
> On je istakao da Srbija, kao sve velike i razvijene zemlje imaju kreativnu industriju, koja počiva na autorskim i srodnim pravima, i koje u stvaranju BDP učetsvuju sa 4,61 odsto.
> Gotovo 100.000 ljudi radi u kreativnim industrijama, što je, kako ukazuje, potencijal koji treba dalje da razvijamo.
> Istovremeno je kazao da je važna saradnja PKS i Zavoda i uopšte javnog i privatnog sektora.
> Savetnica predsednika PKS za evrointegracije Dušanka Kalezić ukazala je da je Komora aktivan partner u pristupnim pregovorima.
> Svoju aktivnost potvrdjuje i aktivno učešće u radu 27 pregovaračkih grupa, a pored toga PKS prati 29 poglavlja koja dirketno, odnosno na posredan način utiču na privrdne tokove, objasnila je ona.
> Centar za evropske integracije PKS od prošle godine organizuje seriju konferencija na temu o čemu pregovaramo, kako bi se poglavlja predstavila privrednicima i upoznali ih sa propisima koji će se bitno odraziti na buduće poslovanje, naročito nakon ulaska u EU, dodala je Kalezicheva.
>
> On je ukazao da su predstavnici Zavoda upoznati o sadržaju poglavlja, koja su autorska i srodna prava, prava industrijske svojine, koji su jako važni za privrednike, naročito u registrovanju patenata, dobijanja žiga i zaštite dizajna.
> Takodje je predstavljen i sam postupak dobijanja patenta kod proizvodnje brašna od već proklijalog semena i prisutni su upoznati sa postupkom dobijanja geografske oznake porekla, koja je značajna jer zaštićuje proizvode i pojedine brendove karakteristične za odredjene regione.