Vest o imenovanju novog direktora Zavoda za intelektualnu svojinu

Vlada RS je dana, 30.12.2015.godine postavila novog v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Vladimira Marića.