AKO KORISTITE MUZIKU, PLATITE JE: Intervju sa Rodoljubom Stojanovićem, generalnim sekretarom Unije diskografa Srbije

Kreativna industrija ima ozbiljan potencijal, ne samo kao domaća već i kao izvozna grana, zahvaljujući digitalizaciji i modernizaciji, zato su nam i potrebni ti svi novi zakoni, jer mi kroz digitalizaciju i modernizaciju možemo da budemo konkurentni na stranom tržištu

http://www.telegraf.rs/vesti/1835426-ako-koristite-muziku-platite-je-intervju-sa-rodoljubom-stojanovicem-generalnim-sekretarom-unije-diskografa-srbije