Pregovori o tarifi sa reemiterima

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI nastavile su pregovore o jedinstvenoj tarifi naknada za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija sa Poslovnim udruženjem kablovskih operatera Srbije-PUKOS, Telekom Srbija, SBB-Srpske kablovske mreže, JP Pošta Srbije, Interaktivne kablovske objedinjene mreže-I.kom i Kopernikus Technology Gruop. Zaključenje sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada očekuje se polovinom septembra tekuće godine.