Unija Diskografa Srbije UDS je objavila na svom sajtu

Unija Diskografa Srbije UDS je objavila na svom sajtu dokumentaciju ( sa uputstvom) koja je neophodna da bi članovi i nečlanovi podneli zahtev za dobijanje ISRC . Napominjemo da je UDS dobio status ISRC Manager-a za Srbiju, tako da je svim Diskografima omogućeno podnošenje  zahteva za dobijanje  ISRC u Srbiji.