Organizacije IAB Italija, FPM i FAPAV ujedinjene u sprečavanju oglašavanja na piratskim sajtovima, sivom tržištu vrednom 227 miliona američkih dolara

Težište ovogodišnjeg susreta sa državnim organima, održanog pod pokroviteljstvom organizacije IAB Italija, bilo je na predstavljanju Memoranduma o razumevanju za borbu protiv piraterije na internetu, autonomne regulatorne inicijative organizacija IAB Italija, FPM i FAPAV sa ciljem sprečavanja postavljanja reklama na neovlašćenim platformama, kao njihovog osnovnog izvora finansiranja

U okviru četvrtog IAB skupa, koji predstavlja godišnji susret sa državnim organima pod pokroviteljstvom IAB Italija, danas je održana rasprava na temu zaštite zakonitosti na internetu, kao osnovnog elementa za razvoj poslovanja i podsticanje privrednog rasta u digitalnoj sferi u Italiji.

Ovaj događaj, koji je u Rimu okupio ključne igrače u vladi i parlamentu, lidere u oblasti marketinga i predstavnike italijanske Agencije za komunikacije, pružio je idealnu priliku za predstavljanje Memoranduma o razumevanju za borbu protiv piraterije na internetu kao inicijative nastale u saradnji između organizacije IAB Italija (Udruženje za interaktivno oglašavanje), FPM (Udruženje za borbu protiv muzičke i multimedijalne piraterije) i FAPAV (Udruženje za zaštitu audiovizuelnih i multimedijalnih sadržaja) u cilju pružanja delotvorne podrške institucijama u borbi protiv onlajn piraterije preduzimanjem mera radi sprečavanja oglašavanja na nelegalnim internet platformama.

Ovim sporazumom marketing industrija i udruženja za zaštitu kreativnih sadržaja po prvi put sarađuju u borbi protiv internet sajtova koji promovišu neovlašćenu razmenu sadržaja, odnosno nezakonitu distribuciju sadržaja zaštićenih autorskim pravom. Memorandum o razumevanju predstavlja osnov za autonomni regulatorni mehanizam sa ciljem blokiranja reklamnih banera na nelegalnim sajtovima, čime bi se presekao jedan od njihovih glavnih izvora finansiranja i zaštitila kreativna industrija, kao i onlajn tržište oglašavanja pružanjem novog i konkretnog oblika zaštite za investitore. U skladu sa dobrom međunarodnom praksom, nosioci prava, kao jedini subjekti koji mogu da otkriju i dokažu povredu prava od strane piratskih sajtova, podnosiće prijave zajedničkom komitetu, koji će uskoro biti osnovan, i na taj način pokretati mehanizam komunikacije sa reklamnim agentima i investitorima u oblasti marketinga.

„Piraterija predstavlja ogromnu prepreku na rastućem digitalnom tržištu: samo siguran i etičan internet može omogućiti kontinuiran rast privrede u digitalnoj sferi i našu zemlju učiniti privlačnijom za investitore, i time stvoriti nove mogućnosti na polju privrede i zapošljavanja“, istakao je prilikom otvaranja ovog događaja g. Carlo Noseda, predsednik organizacije IAB Italija. „Borbom protiv oglašavanja na piratskim sajtovima“, dalje je naveo Noseda, „eliminišemo jedan od osnovnih izvora finansiranja tog paralelnog tržišta koje predstavlja pretnju za razvoj zdravog tržišta i zakonitih pokretača tržišne utakmice u sistemu naše zemlje. Cilj ove saradnje je razvoj novih modela upravljanja poslovnim praksama radi ograničavanja nezakonitosti na internetu i zaštite vlasnika kreativnih sadržaja, subjekata koji posluju na tržištu oglašavanja, investitora, pa i korisnika“.

Kao ilustraciju negativnog uticaja oglašavanja na ilegalnim sajtovima g. Enzo Mazza, predsednik organizacije FPM, izneo je prezentaciju o tome kako sajtovi sa torentima i linkovima ka sadržajima privlače značajan deo profita od reklamiranja: ukupni promet na uzorku od 596 sajtova procenjuje se na 226,7 miliona dolara, sa prosečnim profitom od 83%. U ovom uzorku je 45 većih sajtova, dakle 7,6% od ukupnog broja obrađenih sajtova, koji ostvaruju 62,5% ukupnog prihoda. Najveći sajt ostvaruje 3 miliona dolara, a postoje na desetine sajtova čiji prihod prelazi 100.000 dolara (izvor: istraživanje organizacije Digital Citizens Alliance).

„Ovaj memorandum, koji je realizovan zahvaljujući naporima organizacije IAB, nastoji da podstakne autonomnu regulaciju kao koordiniranu strategiju za eliminaciju mogućnosti da neovlašćeni internet sajtovi stiču prihode od oglašavanja“ , izjavio je Enzo Mazza. „Upravo crno tržište oglašavanja omogućava ovim kriminalnim organizacijama sticanje velikog profita. Ovaj sporazum je važan korak kojim se kombinuju mere koje preduzimaju Poreska policija i Agencija Agcom na upravnom nivou sa strategijom praćenja izvora finansiranja radi suzbijanja ovakvih ilegalnih platformi. Sada je potrebno da radimo na podršci zakonitim poslovnim modelima pružanja muzičkih sadržaja putem interneta koji već čine trećinu ukupnog tržišta muzike, a ovaj sporazum upravo ide u tom pravcu“.

„Danas je važan dan za zaštitu kreativnih sadržaja“, potvrdio je g. Federico Bagnoli Rossi, generalni sekretar organizacije FAPAV. „FAPAV izražava zadovoljstvo što aktivno učestvuje u ovom sporazumu čiji je glavni cilj eliminacija jednog od glavnih izvora finansiranja piratskih sajtova. Sporazum sa organizacijom IAB predstavlja značajnu mogućnost za efikasno obračunavanje sa audio-vizuelnom piraterijom i upotpunjuje ono što je nedavno sprovedeno u našoj zemlji u pogledu zaštite kreativnih sadržaja usvajanjem AgCom regulative. Samo sveobuhvatnim pristupom ovom problemu (sprovođenje zakona, komunikacija, podizanje svesti i saradnja između subjekata) moći ćemo da postignemo konkretne rezultate i stvorimo uslove za razvoj bogate i konkurentne, a zakonite ponude audio-vizuelnih sadržaja“.

Nakon toga je usledio okrugli sto o predmetu ovog sporazuma, u kome su učestvovali g. Federico Bagnoli Rossi, generalni sekretar organizacije FAPAV, g. Enzo Mazza, predsednik organizacije FPM, g. Raffaele Cirullo, savetnik u IAB Italija, te glavni govornici, među kojima su bili g. Paolo Gentiloni, Stefano Quntarelli, Antonio Palmieri, Fabio del Giudice, direktor udruženje kulturnih delatnosti Italije Confindustria Culture, advokat Guido Scorza, predsednik Instituta za unapređenje politike, i učesnici iz poslovne sfere, g. Enrico Belini, analitičar politika u kompaniji Google i g. Paolo Portioli, direktor marketinga i direktor kompanije Seat PG IAB Italija.

Antionio Amendola, savetnik podsekretara Antonella Giacomellia u Ministarstvu za privredni razvoj, istakao da razvoj digitalnog sektora i puna implementacija Digitalne agende predstavljaju prioritete Vlade.

Događaj je zatvorio g. Francesko Posteraro, komesar AgCom-a i izvestilac o regulativi za zaštitu autorskog prava na mrežama za elektronsku komunikaciju: „Memorandum o razumevanju koji su potpisale organizacije IAB Italija, FAPAV i FPM pokazuje kako autonomno regulisanje može delotvorno doprineti upravljanju internetom, a naročito unapređenju legalnosti na globalnoj mreži. Ovaj memorandum bi mogao predstavljati prekretnicu u borbi protiv digitalne piraterije jer poslovnim subjektima pruža mogućnost da izbegnu postavljanje svojih reklama na piratske sajtove i da na taj način uskrate glavni izvor finansiranja ovih kriminalnih radnji“.