Održana panel rasprava

“Pristupna Agenda EU- ZAŠTITA INTELEKTUALNOG KAPITALA- Etički imperativi”

U okviru aktivne podrške predstojećim pristupnim pregovorima Republike Srbije sa Evropskom unijom, Institut za javnu politiku organizovao je panel diskusiju pod nazivom “Pristupna Agenda EU- ZAŠTITA INTELEKTUALNOG KAPITALA- Etički imperativi”. Panel je održan u ponedeljak 16. juna 2014. godine u Hotelu Metropol u Beogradu, sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog panela bio je ukazivanje na značaj zaštite intelektualne svojine u procesu integracije Srbije u EU. Poseban akcenat stavljen je na potrebu za savremenim zakonskim rešenjem u oblasti zaštite autorskog I srodnih prava.

Uvodnu reč imao je predsednik Upravnog odbora IJP Beograd prof. drMijat Damjanović. O planovima u vezi sa Poglavljem 7 – Pravo intelektualne svojine – u procesu pregovora sa EU, govorila je Jadranka Joksimović, Ministarka za evropske integracije u Vladi RS I Tanja Miščević, Šef Pregovaračkog tima Vlade za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

O evropskoj praksi I iskustvima zemalja članica EU iz regiona govorio je prof. drVlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, drMaja Bogataj-Jančič, direktorka Instituta za intelektualnu svojinu Slovenije, MitkoChatalbashev, regionalni director za Evropu CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), dr Kristina Janušauskaite, pravni ekspert IFPI (International Federation of Phonographic Industry) I Boštjan Dermol, predsednik skupštine izvođača IPF Slovenije (Zavod za ostvarivanje prava izvođača I proizvođača fonograma).

O postojećem pravnom okviru u Srbiji govorila je Branka Totić, direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, Aleksandar Kovačević, direktor SOKOJ (Organizacija muzičkih autora Srbije), Aleksandar  Cvetković, direktor PI (Prava Interpretatora) I Rodoljub Stojanović, generalni sekretar UDS (Unija diskografa Srbije).

http://www.publicpolicyinstitute.eu/vesti/panel-rasprava-pristupna-agenda-eu-zastita-intelektualnog-kapitala-eticki-imperativi_43/

www.publicpolicyinstitute.eu/foto-galerija/