POZIV I OBAVEŠTENJE ZA NOSIOCE PRAVA

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS poziva sve nosioce prava, koji nisu njeni članovi, odnosno koji organizaciji OFPS nisu prijavili svoj repertoar, da se jave ili pismenim putem na adresu Masarikova 5/19, poštanski fah 261, Beograd, ili telefonskim putem svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova na brojeve 011/4049090, 4049091, 4049092 i 4049093, radi učlanjenja u organizaciju, to jest radi prijave svog repertoara organizaciji. Istovremeno ih obaveštava da će lista fonograma čiji nosilac prava u postupku raspodele naknada za 2013. godinu nije utvrđen (neprepoznati fonogrami) biti objavljena na zvaničnoj internet stranici organizacije OFPS dana 01.07.2014. godine, te ih poziva da se, po izvršenom prepoznavanju svojih fonograma iz navedene liste, obrate organizaciji na napred ostavljenu adresu i brojeve telefona.