Produzenje roka za zakljucenje sporazuma

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS korisnicima iz reda javnog saopštavanja daje mogućnost da do 31.12.2014. godine zaključe sporazum o načinu I dynamic izmirenja svojih dugovanja. Onim korisnicima koji duguju bruto osnovni dug nastao zaključno sa 31.12.2013. godine I sudske troškove u iznosu manjem od 20.000,00 dinara odobrava se popust od 20% na iznos glavnog duga, oprost kamate I otplata duga u 5 rata, a korisnicima koji duguju bruto osnovni dug nastao zaključno sa 31.12.2013. godine I sudske troškove u iznosu većem od 20.000,00 dinara, odobrava se popust od 20% na iznos glavnog duga, oprost kamate I otplata duga u 10 rata.

Uslovi za otplatu dugovanja na napred navedeni način je dostavljanje:

-blanko menice registrovane u Registru menica I ovlašćenja kod Narodne banke Srbije,

-zahteva za registraciju menice,

-kartona deponovanih potpisa,

-OP obrascai

-meničnog ovlašćenja (čiji model možete pronaći ovde).

Za sve dodatne informacije kontaktirati organizaciju OFPS svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova na brojeve telefona 011/4049090, 4049091, 4049092 i 4049093.