Održana sednica Saveta

Dana 28.05.2014. godine održana je sednica Saveta za kontrolu naplate i raspodele naknade za javno saopštavanje na kojoj su razmatrana brojna pitanja od suštinskog značaja, a između ostalog izveštaji o izdatim fakturama, korisnicima koji su podneli prijave, obračuni naknade objedinjene naplate za period od januara do aprila 2014. godine, zauzeti su zajednički stavovi u svetlu novonastale situacije uzrokovane poplavama, a u vezi sa naplatom naknade za javno saopštavanje, a takođe i u vezi sa isplatom akontacija zastupnicima na terenu i po pitanju isplate zastupničke provizije u određenim specifičnim situacijama, kao i o pregledu teritorije po zastupnicima u 2014.godini za zajedničku zastupničku mrežu.