Organizacije PI i OFPS donirale 1.000.000 dinara za poplavljena područja

Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora i Organizacija proizvođača fonograma Srbije donirale su 1.000.000 dinara za pomoć poplavljenim područjima, kao svoj doprinos zbog nastupanja vanredne situacije izazvane poplavama.