IFPI objavljuje izveštaj Muzička industrija u brojkama – ključni informator o stanju na tržištima širom sveta

1. april 2014. godine

Organizacija IFPI danas objavljuje svoj godišnji izveštaj Muzička industrija u brojkama, koji sadrži detaljne podatke o 50 tržišta, sveobuhvatnu analizu industrije snimljene muzike i potrošačke trendove u globalnom muzičkom sektoru.

Muzička industrija u brojkama predstavlja ključni informator o globalnoj muzičkoj industriji sa obiljem konkretnih podataka koje je prikupila i obradila organizacija IFPI. U izveštaju za 2013. godinu kao najznačajnije se izdvajaju sledeće teme:

·  Tokovi prihoda: u pitanju je detaljna analiza različitih izvora prihoda koji su u stalnom razvoju, poput pretplatničkih servisa i streaming formata koji dopunjuju postojeće klasične formate. Globalni prihodi od digitalne muzike su 2013. godine dostigli 5,9 milijardi dolara, a prihodi od pretplatničkih streaming servisa su u poslednje tri godine uvećani više od tri puta i iznose 1,1 milijardu dolara. 

·  Tržišni trendovi: ovde su navedeni sveobuhvatni podaci o globalnim, regionalnim i lokalni tržišnim trendovima u muzičkoj industriji, kako u 2013. tako i u prethodnim godinama. Šest od deset vodećih tržišta zabeležila su rast u 2013 godine, dok na osam od dvadeset vodećih tržišta muzika u digitalnom formatu predstavlja dominantan izvor prihoda.

·  Tržišta u razvoju: reč je o analizi ključnih trendova na tržištima u razvoju, na kojima je vidljiv dinamičan rast prihoda od digitalne muzike uz širenje licenciranih muzičkih servisa i prelazak na mobilne tehnologije. Južna Amerika je poslednjih godina region sa najbržim razvojem sektora digitalne muzike, na kome su se u periodu od 2010. do 2013. godine prihodi uvećali za 124%. Utvrđeni su i snaži trendovi rasta u Africi, koja je po prvi put predmet analize u Muzičkoj industriji u brojkama.

·  Istraživanja o potrošačima: novo nezavisno istraživanje ukazuje na promene u ponašanju potrošača i sadrži podatke i analize o načinu na koji korisnici interneta pristupaju muzičkim sadržajima, kako na licenciranim servisima tako i putem neovlašćenih izvora. Muzička industrija u brojkama sadrži ekskluzivne podatke do kojih je došla kompanija Ipsos Media CT.

·  Kina: u pitanju je temeljna studija o perspektivama za razvoj poslovanja licenciranih muzičkih servisa u Kini, kao tržištu sa ogromnim neiskorišćenim potencijalom koje već dugo ugrožava piraterija, ali na kome se prilike menjaju nabolje.

·  Globalne top liste: IFPI je pripremio tri definitivne top liste na globalnom nivou, uključujući Globalnu top 50 listu albuma i Globalnu top 10 listu singlova za 2013. godinu. Ove godine su liste izmenjene, tako da Globalna top 10 lista singlova obuhvata i streaming servise, a nova Globalna top lista muzičkih umetnika, na čijem vrhu se nalazi One Direction, po prvi put rangira najpopularnije muzičare tako što u celosti posmatra fizičke medije, preuzimanje muzike sa interneta i streaming servise.

·  Inovacije u digitalnim servisima: ovde se analiziraju najnoviji trendovi više od 450 svetskih servisa digitalne muzike, uz fokus na najveće servise koji posluju na međunarodnom nivou. Ovogodišnje izdanje sadrži i komentare globalne konsultantske kuće Deloitte i vodećeg muzičkog streaming servisa Spotify.

·  Višestruke platforme i novi izazovi predstavljaju analizu najnovijih dešavanja u pogledu reprodukovanja muzike na različitim uređajima i različitim platformama i pružaju uvid u ono što sledi dok muzički plejeri nove generacije postaju integralni deo automobila i stambenih objekata budućnosti.  

Frances Moore, generalni direktor organizacije IFPI, navodi da “IFPI u izveštaju Muzička industrija u brojkama još jednom daje neprevaziđenu analizu stanja u globalnoj muzičkoj produkciji, istražujući najnovije međunarodne trendove i pružajući konkretne podatke za 50 tržišta širom sveta.

Šira slika koju stičemo je slika o jednoj izuzetno raznovrsnoj industriji. Većina naših vodećih tržišta su se stabilizovala, digitalni sektor nastavlja da raste, izvori prihoda su diversifikovani, a počinjemo i da iskorišćavamo ogroman potencijal tržišta u razvoju. Nasuprot ovome imamo nagli pad prihoda u Japanu, na tržištu na kome se ostvari petina globalnih prihoda i koje je na početku tranzicije u digitalnu sferu. Međutim, teškoće na jednom tržištu, bez obzira na njegov značaj, ne bi trebalo da nas udalje od šireg konteksta iskorišćavanja mogućnosti koje nudi digitalni sektor”.

Izveštaj Muzička industrija u brojkama organizacije IFPI dostupan je besplatno članicama IFPI, a druga lica ga mogu kupiti ovde.

Za više informacija kontaktirajte:

Adriana Straina ili Alexa Jacoba

Email: Adrian.Strain@ifpi.org i Alex.Jacob@ifpi.org

Tel. +44 (0)20 7878 7939 / 7940

Osnovni podaci iz izveštaja Muzička industrija u brojkama 2014:

·  Ukupni globalni prihodi od muzičke produkcije u 2013. godini manji su za 3,9%. Na ovaj pad prihoda u velikoj meri je uticalo smanjenje obima prodaje za 16,7% u Japanu – na tržištu koje je tek na početku tranzicije u digitalnu sferu. Ako se izuzme Japan, globalni prihodi su u suštini ostali isti, odnosno manji su za 0,1%. Evropa je prvi put nakon 12 godina zabeležila rast prihoda, a među tržištima sa rastom su i Severna i Južna Amerika.

·  Sjedinjene Američke Države su 2013. konsolidovale situaciju u muzičkoj industriji i ostaju na vrhu liste dvadeset vodećih tržišta; rast je zabeležen i na šest najvećih tržišta Evrope – u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Holandiji, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Povećanje prihoda od digitalne muzike ostvaren je i na brojnim tržištima u razvoju, uključujući Argentinu (+68,5%), Peru (+148,5%), Južnu Afriku (+106,8%) i Venecuelu (+84,9%).

·  Prihodi iz digitalnih kanala su 2013. uvećani za 4,5% i sada čine 39% ukupnih prihoda u muzičkoj produkciji. Preuzimanje muzičkih sadržaja sa interneta i dalje je najvažniji izvor prihoda od muzike u digitalnom formatu i predstavlja 67% ukupnih prihoda ostvarenih na digitalnom tržištu 2013. godine.

·  Prihodi od pretplatničkih servisa su 2013. godine porasli za 51,3 % i po prvi put iznose više od milijardu dolara. Globalni prihodi od pretplatničkih servisa i streaming servisa sa komercijalnim reklamama sada čine 27% ukupnih prihoda od digitalne muzike, što je za 14% više nego 2011. godine. Procenjuje se da više od 28 miliona ljudi širom sveta sada plaća pretplatu na neki muzički servis, u odnosu na 20 miliona 2012. i samo 8 miliona 2010. godine. Pretplata na muzičke servise, koja je doprinela transformaciji švedskog i norveškog tržišta, sada ima sličan pozitivan uticaj u Danskoj i Holandiji.

·  Globalni prihodi od ostvarivanja prava na javno saopštavanje muzičkih sadržaja su 2013. godine prešli granicu od milijardu dolara. Ovi prihodi od emitovanja i izvođenja uvećani su za 19% u 2013. i iznose 1,1 milijardu dolara, čineći 7% ukupnih prihoda ostvarenih u industriji snimljene muzike.

·  Na vrhu Globalne top liste muzičkih umetnika organizacije IFPI nalazi se grupa One Direction. Ovom top listom ocenjena je popularnost muzičkih umetnika u odnosu na sve licencirane kanale, uključujući streaming servise poput YouTube i Spotify, kompanije koje pružaju usluge preuzimanja muzike sa interneta, kao i prodaju fizičkih nosača zvuka tokom 2013. godine. Sa svojim albumom MidnightMemories, grupa One Direction zauzela je prvo mesto i na Globalnoj top 50 listi albuma, dok se na vrhu Globalne top 10 liste singlova našla pesma Blurred Lines koju je snimio Robin Thicke u saradnji sa T.I. i Pharrellom Williamsom.