Dana 14.04.2014. godine održana je sednica Saveta za kontrolu naplate i raspodele naknade za javno saopštavanje

Dana 14.04.2014. godine održana je sednica Saveta za kontrolu naplate i raspodele naknade za javno saopštavanje, na kojoj su utvrđeni principi formiranja zajedničke zastupničke mreže, utvrđena procedura rada zastupnika na terenu, izgled zapisnika i drugi važni elementi u vezi sa radom zastupničke mreže.