Nemačko tržište snimljene muzike zabeležilo rast od 1,2% u 2013. godini

6. mart 2014.

Prihodi od streaming servisa gotovo udvostručeni

Tokom 2013. godine prihodi u delatnosti digitalne muzike porasli su za 11,7% i iznose 328 miliona evra. To znači da se sada u Nemačkoj digitalnim putem ostvari 22,6% ukupne prodaje muzičkih sadržaja. Mada je broj lica koja plaćaju preuzimanje muzičkih sadržaja sa interneta 2013. godine opao za 1 procenat (na 8,3 miliona, prema podacima organizacije BVMI i GfK Panel Services), prihodi od preuzimanja su, uopšte uzev, bili stabilni i uvećani su za 0,8% tako da čine 17,7% ukupnih prihoda od muzike u Nemačkoj. Kao što je slučaj i u drugim zemljama, preuzimanje singlova beležilo je različit trend u odnosu na preuzimanje albuma. Tako su prihodi od preuzimanja digitalnih albuma 2013. porasli za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu, a preuzimanje singlova zabeležilo je pad od 4,4%. Posmatrano u celini, prihodi od prodaje albuma sada čine 58,7 procenata ukupnih prihoda od preuzimanja muzike.

Što se tiče vrsta muzičkih sadržaja, nastavlja se popularnost muzike na nemačkom jeziku. Tako je prema podacima kompanije media control GfK 2013. godine sedam nemačkih muzičkih umetnika bilo na godišnjoj zvaničnoj Top 10 listi albuma u Nemačkoj, a 45 albuma nemačkih muzičkih umetnika našlo se na godišnjoj Top 100 listi. Kao i ranije, najprodavaniji muzički žanrovi u Nemačkoj su strana pop muzika (30,5%) i rok muzika (19,2%), dok šlageri, klasična i rep muzika beleže rast kako za njima raste interesovanje na nemačkoj muzičkoj sceni.

Profesor Dieter Gorny, predsedavajući nemačke Federalne asocijacije muzičke industrije (BVMI), ističe da ovaj zadovoljavajući tržišni uspeh predstavlja rezultat zajedničkih napora i ulaganja na tržištu kojem još uvek nedostaje odgovarajuća ravnoteža u pogledu digitalne dimenzije. Uprkos poznatim rizicima, muzička industrija je investirala u ovo tržište i kreirala primamljive proizvode i muzičke sadržaje koji idu u korak s vremenom. Ono što nam nedostaje je okvir javne politike koji bi se usredsredio na zakonitu ponudu, zaštitu od nezakonitih sadržaja i stvaranje sigurnog okruženja za investitore.

Stabilna potražnja za fizičkim nosačima zvuka

Glavni oslonac nemačkog muzičkog tržišta predstavlja prodaja fizičkih nosača zvuka, putem kojih se ostvaruje promet od 1,124 milijarde evra, što uprkos laganom padu od 1,5% iznosi više od tri četvrtine ukupnih prihoda od muzike u Nemačkoj. Najznačajniji generator prihoda još uvek je CD, medijum koji beleži najniži pad prihoda u poslednjih 13 godina (-1,3%) i putem koga se i dalje ostvari više od milijardu evra prihoda u Nemačkoj. Pored klasičnog CD formata raste popularnost setova sa više CD-ova i izdanja namenjenih fanovima. Ovakva izdanja mogu i u budućnosti očuvati snagu CD-a kao fizičkog medijuma koji se koristi komplementarno sa digitalnom muzikom. Kontinuirani mini-kambek gramofonskih ploča potvrđuje činjenicu da su fizički formati i dalje popularni: nakon porasta od 40% u 2012. godini, prodaja ploča povećana je za 47,2% 2013. godine i iznosi 29 miliona evra. Nakon pada zabeleženog 2006. godine, prodaja ploča opet ima udeo od 2% na ukupnom muzičkom tržištu, mada po količini prihoda i dalje predstavlja mali tržišni segment posvećen pasioniranim kolekcionarima i fanovima.      

Stabilni poslovni rezultati u oblasti preuzimanja muzičkih sadržaja

Prihodi od delatnosti digitalne muzike porasli su za 11,7% u 2013. godini i iznose 328 miliona evra. To znači da se sada u Nemačkoj digitalnim putem ostvari 22,6% ukupne prodaje muzičkih sadržaja. Mada je broj lica koja plaćaju preuzimanje muzike sa interneta 2013. godine opao za 1 procenat (na 8,3 miliona, prema podacima organizacije BVMI i GfKPanel Services), prihodi od preuzimanja su, uopšte uzev, bili stabilni i uvećani su za 0,8%. Ovi prihodi čine 17,7% ukupnih prihoda od muzike u Nemačkoj. Kao i u drugim zemljama, preuzimanje singlova beležilo je različit trend u odnosu na preuzimanje albuma. Tako su prihodi od preuzimanja digitalnih albuma 2013. porasli za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu, a preuzimanje singlova zabeležilo je pad od 4,4%. Posmatrano u celini, prihodi od prodaje albuma sada čine 58,7 procenata ukupnih prihoda od preuzimanja muzike.

Prihodi od streaming servisa gotovo udvostručeni

Preslušavanje (tzv. „strimovanje“) muzičkih sadržaja na internetu je zasigurno bila jedna od vrućih tema muzičke 2013. godine, što se odražava ne samo u količini medijske pažnje, već i u ostvarenim prihodima. Primera radi, prihodi od pretplate na streaming muzičke sadržaje i od streaming servisa na kojima se objavljuju reklame ukupno su porasli za 91,2% i iznose 68 miliona evra. U Nemačkoj postoji 17 provajdera audio streaming sadržaja. Ovi premium servisi i servisi sa besplatnim osnovnim proizvodima (tzv. freemium servisi) su glavni generatori prihoda u streaming segmentu. Posmatrano u kontekstu ukupnih prihoda u Nemačkoj, streaming servisi su gotovo udvostručili svoj tržišni udeo, budući da su porasli sa 2,5% iz 2012. godine na 4,7% 2013. godine. Još uvek minoran značaj streminga u smislu ostvarivanja prihoda pokazuje da ovaj vid korišćenja muzičkih sadržaja još uvek nije dovoljno zaživeo u Nemačkoj.

Izvršni direktor organizacije BVMI dr Florian Drucke ukazuje na to da konačni rezultati ostvareni u muzičkoj 2013. godini potvrđuju prethodne pozitivne trendove u Nemačkoj i povezani su sa pozitivnim dešavanjima na međunarodnom planu, mada za ovo nije zaslužan jedan, već veliki broj različitih formula za uspeh. Na primer, za razliku od mnogih zemalja, trend rasta u Nemačkoj zasniva se i na snazi tržišta fizičkih nosača zvuka i na razvoju digitalne muzike. S druge strane, trebalo bi uzeti u obzir i sistematske napore na obezbeđivanju primene zakona, kao i kampanje za obaveštavanja javnosti, poput inicijative PLAYFAIR koja je pokrenuta 2013. godine.

Očekuje se da do 2018. udeo streaminga u ukupnim prihodima poraste na 35%

Nedavno objavljene tržišne prognoze kompanije GfK procenjuju da će rast tržišta 2014. godine u Nemačkoj ponovo biti blizu nule, a potom se predviđa veći rast počev od 2015. Mada prihodi od usluga streminga muzičkih sadržaja trenutno čine svega 5% ukupnih prihoda na nemačkom muzičkom tržištu, njihov udeo bi 2018. godine trebalo da poraste na 35% i da se značajno približi prosečnom udelu na međunarodnom nivou.