POZIV NOSIOCIMA PRAVA NA INOSTRANOM REPERTOARU

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS poziva sve nosioce prava na inostranim repertoarima, koji imaju odgovarajući ekskluzivni ugovor ili ovlašćenje za generalno zastupanje inostranih nosilaca prava, a koji su pre stupanja na snagu Izmena i dopuna Pravilnika o prijavi fonograma i rešavanju spornih i dupliranih fonograma, odnosno pre 01.03.2014. godine, podneli prijave fonograma, da do 31.12.2014. godine organizaciji OFPS dostave prečišćen repertoar (katalog izdanja sa popisom fonograma) u elektronskom ili štampanom formatu u skladu sa članom 5a. Pravilnika o prijavi fonograma i rešavanju spornih i dupliranih fonograma.