POZIV NOSIOCIMA PRAVA NA DOMAĆEM REPERTOARU

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS poziva sve nosioce prava koji su domaće fonograme prijavili pre stupanja na snagu Izmena i dopuna Pravilnika o prijavi fonograma i rešavanju spornih i dupliranih fonograma, odnosno pre 01.03.2014. godine, da najkasnije do 31.12.2014. godine dostave organizaciji OFPS dokaze da su prijavljeni fonogrami izdati, što mogu dokazati ili dostavljanjem izdatog nosača zvuka ili omotnice (preslikane omotnice) izdatog nosača zvuka u papirnom obliku ili skeniranu na cd-u, odnosno omotnice koje se nalaze na specijalizovanim muzičkim web portalima na internetu (www.discogs.com i sl.)