Postignut dogovor između RDU RTS i Organizacije OFPS

Organizacija proizvođača fonograma Srbije (OFPS) i Radiodifuzna ustanova Radio-televizija Srbije (RDU RTS) su 25.02.2014. godine zaključile Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza za period počev od 01.01.2014. godine, ali su uporedo zaključile i Aneks ugovora o neisključivom ustupanju prava na emitovanje fonograma putem radija i televizije, čiji je predmet regulisanje međusobnih obaveza RDU RTS i organizacije OFPS nastalih u periodu od 2008. godine do 2013. godine.