Vladin savetnik za intelektualnu svojinu predlaže kazne zatvora za lica koja nezakonito preuzimaju sadržaje sa interneta

Autor: Rhian Jones

Od Vlade je zatraženo da razmotri mogućnost izricanja zatvorskih kazni ne samo za one koji putem interneta distribuiraju materijal kojim se krši autorsko i srodna prava, već i za one koji preuzimaju takve sadržaje.

Ideju o „uvođenju nekog vida kazne lišavanja slobode za lica koja uporno vrše takve prestupe“ izneo je  Mike Weatherley, narodni poslanik i savetnik britanskog premijera za pitanja intelektualne svojine, tokom rasprave koja je početkom nedelje održana o predlogu britanskog Zakona o intelektualnoj svojini.

Uz to, Weatherley je predložio i sankciju oduzimanje prava korišćenja interneta prestupnicima, prestanak reklamiranja i pružanja usluga plaćanja internet sajtovima na kojima se nalaze nezakoniti sadržaji, kao i pozivanje na odgovornost internet provajdera i internet pretraživača ukoliko se ustanovi njihovo znanje o aktivnostima koje predstavljaju krivično delo.

„Kada ljude adekvatno edukujemo o tome da nije dopušteno krasti nečiju intelektualnu svojinu i kada se kreativne industrije suočavaju sa alternativnim modelima preuzimanja sadržaja, u slučaju da iscrpimo novčane kazne kao sredstvo za sprečavanje nezakonitog preuzimanja, onda moramo da razmotrimo i neki vid sankcije lišavanja slobode za one koji uporno vrše takve prestupe i one koji se time bave u komercijalne svrhe“, istakao je Weatherly.

Narodni poslanik John Leech apelovao je na povećanje maksimalne kazne za kršenje prava intelektualne svojine u digitalnom svetu sa dve na deset godina zatvora – čime bi se kažnjavanje uskladilo sa kaznama predviđenim za fizičku pirateriju.

Takozvano drugo čitanje predloga Zakona o intelektualnoj svojini obavljeno je u Donjem domu britanskog parlamenta. Glavni cilj novog Zakona, koji je u zakonodavnu proceduru ušao u avgustu 2013, jeste prilagođavanje određenih zakonskih rešenja u pogledu intelektualne svojine savremenim potrebama.

Tom prilikom su kompaniji Google upućene nove kritike zbog „ležernosti“ u naporima na suzbijanju piraterije.

Narodni poslanik Gerry Sutcliffe je rekao da smatra da su „milioni pritužbi [upućenih Google-u] ostali bez odgovora”, a narodni poslanik Leech je naglasio ovu tvrdnju podsećajući na „ležeran stav predstavnika [kompanije Google] prema ovom pitanju u celini“.

„Ova vlada će u jednom trenutku morati da se pozabavi praktično monopolskim statusom ove ogromne multinacionalne kompanije koja nije britanska i da se zapita da li to odgovara našim kreativnim industrijama. Meni se čini da ne odgovara“, rekao je Sutcliffe.

„Predočeni su mi dokazi Britanske industrija fonograma. Ova organizacije je poslala 50 miliona obaveštenja kompaniji Google u kojima traži uklanjanje linkova ka nelegalnim – naglašavam, nelegalnim sajtovima. Google ne bi trebalo tako da se ponaša. Šta se to, pobogu, dešava ako Google dobija 50 miliona zahteva za uklanjanje linkova ka nelegalnim sajtovima?“

„Vreme je da reaguje Komisija za zaštitu konkurencije; naime, ne možemo i dalje dopuštati kompaniji Google da bude magistrala ka kreativnim industrijama kada im ta ista kompanija nanosi toliku štetu.“

Frances Moore, generalni direktor organizacije IFPI, je prošle nedelje optužio ovaj najveći internet pretraživač za „usmeravanje korisnika interneta ka nezakonitim izvorima muzičkih sadržaja. Odgovor Google-a možete pročitati u ovonedeljnom izdanju magazina Music Week.

Izvor: Torrent Freak