ORGANIZACIJA OFPS DAJE POVOLJNOSTI ZA OTPLATU DUGOVANJA KORISNICIMA IZ REDA JAVNOG SAOPŠTAVANJA

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS korisnicima iz reda javnog saopštavanja koji zaključno sa 31.12.2013. godine duguju bruto osnovni dug i sudske troškove u iznosu manjem od 20.000,00 dinara odobrava popust od 20% na iznos glavnog duga, oprost kamate i otplatu duga u 5 rata, a korisnicima koji zaključno sa 31.12.2013. godine duguju bruto osnovni dug i sudske troškove u iznosu većem od 20.000,00 dinara, odobrava popust od 20% na iznos glavnog duga, oprost kamate i otplatu duga u 10 rata.

Uslovi za otplatu dugovanja na napred navedeni način su:

1.       zaključenje sporazuma o načinu i dinamici izmirenja dospelih potraživanja organizacije OFPS najkasnije do 31.01.2014. godine (za korisnike protiv kojih još uvek nije pokrenut sudski postupak), odnosno 31.03.2014. godine (za korisnike protiv kojih je već pokrenut sudski postupak). Korisnici protiv kojih sada još uvek nije pokrenut sudski postupak a koji ne zaključe sporazum do 31.01.2014. godine, biće tuženi, ali će i dalje imati mogućnost da zaključe sporazum do 31.03.2014. godine, s tim što će u tom slučaju sporazumom biti obuhvaćeni i nastali sudski troškovi.

2.dostavljanje blanko menice registrovane u Registru menica i ovlašćenja kod Narodne banke Srbije, zahteva za registraciju menice, kartona deponovanih potpisa, OP obrasca i meničnog ovlašćenja (čiji model možete pronaći ovde.)

Za sve dodatne informacije kontaktirati organizaciju OFPS svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova na brojeve telefona 011/4049090, 4049091, 4049092 i 4049093.