Jedinica za suzbijanje krivičnih dela protiv intelektualne svojine britanske policije okreće se globalnoj borbi protiv nelegalnih internet sajtova

9. decembar 2013. godine

  • Početak saradnje između Policijske jedinice za suzbijanje krivičnih dela protiv intelektualne svojine (PIPCU), marketinškog sektora i kreativne industrije predstavlja dar na prihode piratskih sajtova.
  • Četrdeset nacionalnih i internacionalnih sajtova suspendovano u registrima domena.
  • Piratski sajtovi izlažu korisnike kompjuterskim virusima i prevarama.

Revolucionarna inicijativa koju predvodi nova Policijska jedinica za suzbijanje krivičnih dela protiv intelektualne svojine (PIPCU) i koja je usmerena na internet sajtove koji omogućavaju neovlašćen pristup sadržajima zaštićenim autorskim pravom, odmah je pokazala rezultate na globalnom planu. Mnogi od tih internet sajtova zarađuju značajne prihode od reklamiranja.

Aktivnosti u okviru operacije Creative, osmišljene za borbu protiv krivičnih dela koja se vrše putem interneta, rezultirale su suspendovanjem 40 nacionalnih i internacionalnih sajtova od strane registratora domena.

Istovremeno je pokrenut inovativni tromesečni pilot-projekat u saradnji sa kreativnim sektorom i reklamnim agencijama, sa ciljem da se osujeti ostvarivanje prihoda od reklamiranja na sajtovima koji ne postupaju u skladu sa zakonom, što je dovelo do očiglednog smanjenja obima reklamiranja poznatih brendova.

U detaljnom izveštaju u kome je tokom pilot-projekta analiziran 61 internet sajt za koji je utvrđeno da zarađuje prihode od reklamiranja, a posluje bez licenci stvaralaca kreativnih sadržaja, ustanovljeno je sledeće:

  • tokom pilot-projekta reklamiranje poznatih brendova smanjilo se za 12%;
  • broj reklama koje korisnike upućuju na sajtove sa eksplicitnim sadržajima za odrasle ili ih izlažu kompjuterskim virusima povećao se za 39% tokom pilot-projekta, što ukazuje na to da se vlasnici sajtova suočavaju sa problemima u održavanju izvora prihoda u odsustvu reklama renomiranih brendova;
  • gotovo polovina reklama na tim sajtovima (46%) odnosila se na nepoznate ili neidentifikovane brendove, uz navođenje korisnika da klikom miša pređu na sadržaje koji su često uključivali i prevare.

Operacija Creative je pokrenuta ovog leta i zasniva se na partnerstvu između Policije grada Londona, britanske reklamne industrije (koju predstavlja Britanski biro za internet oglašavanje – (IAB UK), Udruženje britanskih oglašivača (ISBA) i Institut za prakse u oglašavanju (IPA)) i nosilaca autorskog i srodnih prava (koje zastupa Udruženje za borbu protiv krađe sadržaja zaštićenih autorskim pravom (FACT), organizacija BPI (Britanska industrija fonograma), organizacija IFPI (Međunarodno udruženje proizvođača fonograma) i Udruženje izdavača (PA)).

Nosioci prava identifikovali su 61 internet sajt na kome se omogućava neovlašćen pristup sadržajima zaštićenim autorskim pravom. Pošto je londonska policija potvrdila da se na tim sajtovima vrše nezakonite aktivnosti, započeo je zvanični postupak „prevencije i odvraćanja“ kako bi se ovi sajtovi naveli na saradnju s policijom, otklanjanje propusta u svom radu i uspostavljanje legitimnog poslovanja.

Podaci o onima koji nisu pozitivno odgovorili na ovakav pristup prosleđeni su grupi od ukupno 60 brendova, agencija i kompanija za reklamiranja, uz zahtev da prestanu sa oglašavanjem na tim sajtovima.

Naredna faza operacije Creative bila je usmerena na internet sajtove koji su i dalje uporno kršili zakon. Jedinica PIPCU je poslala naša zvanična pisma registratorima internet domena, u kojima im se objašnjava da hostuju internet sajtove koji omogućavaju kršenje autorskog prava, što je zabranjeno britanskim krivičnim zakonom, i da na taj način potencijalno krše i svoje uslove poslovanja. Od registratora je zatim zatraženo da do daljnjeg suspenduju ove internet sajtove. Suspendovani sajtovi se sada nalaze u fazi analize od strane službenika PIPCU.

Glavni inspektor Bob Wishart iz PIPCU rekao je da: „operaciju Creative vodi PIPCU i predstavnici digitalnog i reklamnog sektora kako bi se zaista stalo na put jednom kriminalnom delovanju kojim se ostvaruje značajan profit tako što se omogućava i aktivno podstiče pristupanje nezakonito stečenim sadržajima zaštićenim autorskim pravom.

Zajedno smo stvorili postupak koji pre svega podstiče prestupnike da promene svoje ponašanje i počnu da posluju u skladu sa zakonom. Međutim, ako oni to odbiju, sada imamo način da ubedimo privredne subjekte da svoje reklame premeste na druge platforme, a ako se nezakonita aktivnost nastavi imamo i način da od registratora tražimo da suspenduju sajtove.

Dosadašnji uspeh operacije Creative ukazuje na sve čvršći stav u međunarodnoj zajednici da se ne sme dopustiti nezakonito profitiranje na poštenom trudu privrednih subjekata koji legitimno posluju.“

Generalni direktor udruženja FACT istakao je sledeće: „FACT sa zadovoljstvom sarađuje sa PIPCU i partnerima iz reklamnog, muzičkog i izdavačkog sektora u cilju zaštite britanskih potrošača od internet sajtova koji promovišu korišćenje nezakonito stečenih sadržaja i uz to predstavljaju nebezbedne platforme koje potrošače i njihove porodice dovode u opasnost. Mnogi od ovih sajtova nemaju filtere sadržaja, a na njima se može naći materijal koji nije pogodan za decu.

Britanski kreativni sektor predstavlja snažan pokretač naše ekonomije koji zapošljava više od 1,5 miliona ljudi i koji je zaslužan za 36 milijardi funti bruto dodate vrednosti u britanskoj privredi. Filmska i TV produkcija u Velikoj Britaniji se smatraju najboljim na svetu i FACT će nastaviti da se u ime svojih članova zalaže za zaštitu radnih mesta i budućih investicija.“

Generalni direktor organizacije PA, Richard Mollett, rekao je da je: „Udruženje izdavača srećno što sa Policijskom jedinicom za suzbijanje krivičnih dela protiv intelektualne svojine i drugim nosiocima prava radi na zajedničkom cilju zaštite prava izdavača i autora. Osnivanje ove jedinice je veoma značajan momenat u borbi protiv kršenja autorskog prava na internetu, kao i zaštiti javnosti od neprimerenih sadržaja. Unapred se radujemo daljoj saradnji na zaštiti prava izdavača i autora sa kojima sarađuju.“

Geoff Taylor, generalni direktor organizacije BPI, ističe da: „početni rezultati operacije Creative pokazuju da putem saradnje policije i onlajn oglašivača možemo započeti proces podrivanja izvora prihoda od kojih se izdržavaju nelegalni internet sajtovi. Ti sajtovi izlažu korisnike prevarama i kompjuterskim virusima, uskraćuju stvaraocima pravo na naknadu i kompromituju ugled brendova time što ih dovode u vezu sa nezakonitim i nebezbednim sadržajima. Nadamo se da ćemo proširiti ovu inicijativu na još brendova, reklamnih mreža i na druge posrednike na internetu kako bismo podstakli inovacije i razvoj legalnog muzičkog sektora u digitalnom svetu“.

Generalni direktor organizacije IFPI Frances Moore naglasio je da: „ovo inovativno partnerstvo između PIPCU, nosilaca autorskog i srodnih prava i reklamne industrije predstavlja pozitivan pomak koji može doprineti da internet postane bolje okruženje za legitimno poslovanje. Proizvođači brendova ne žele da se njihove reklame zloupotrebljavaju za usmeravanje korisnika na sajtove koji im mogu ugroziti ugled, a operacija Creativedoprinosi rešavanju ovog problema. Smatram da ovo pitanje treba rešavati na globalnom nivou, tako da će ovu inicijativu sa zanimanjem pratiti i policijski organi i privatni sektor u drugim zemljama“.

David Ellison, menadžer za marketinške usluge udruženja ISBA naveo je da „velike sume novca koje se ulažu u reklamiranje brendova putem interneta mogu lako da se kompromituju, jer i samo jedna reklama postavljena na pogrešno mesto može naštetiti ugledu kompanije. Inicijativa pokrenuta operacijom Creative pomaže u zaštiti reklamnih agencija tako što obezbeđuje da se njihove reklame ne pojavljuju na nelegalnim internet sajtovima na kojima se krše prava intelektualne svojine, čime se uskraćuju sredstva ovakvim sajtovima koje su reklamne agencije do sada nesvesno finansirale. Ovaj pilot-projekat dokazuje da ovakav način borbe može biti delotvoran“.

Guy Phillipson, generalni direktor IAB, rekao je sledeće: „Pozdravljamo pilot-projekat operacije Creative kao veliki korak u razumevanju načina na koji reklamna industrija može doprineti rešavanju problema pojavljivanja reklama na sajtovima koji su predmet interesovanja policije zbog kršenja autorskog prava. Ova do sada neviđena saradnja PIPCU sa svim nosiocima prava i reklamnom industrijom doprineće našem daljem radu na zaštiti ugleda brendova u digitalnom okruženju“.

Nigel Gwilliam, glavni konsultant za digitalno okruženje organizacije IPA, istakao je da: „mi i agencije koje su naše članice imamo veoma strog stav prema postavljanju reklama na pogrešna mesta. Veoma nam je drago što imamo priliku da sarađujemo sa PIPCU i nosiocima prava na ovom pilot-projektu čiji je cilj da se prekine dotok prihoda od reklama sajtovima na kojima se krši autorsko pravo, i unapred se radujemo našem daljem zajedničkom radu“.