Zaključci „Licenci za Evropu“

Brisel, 13. novembar 2013.

Organizacija IFPI pozdravlja zaključke sa plenarnog sastanka „Licences for Europe“ (L4E). L4E predstavlja jednogodišnju analizu Evropske komisije o stanju u oblasti licenci za iskorišćavanje predmeta autorskog i srodnih prava, kao i o poslovnim modelima i aktuelnim događajima u digitalnom svetu. Analiza L4E pružila je mogućnost subjektima u muzičkoj industriji da izlože dosadašnje rezultate i da diskutuju o stavovima drugih zainteresovanih strana.

Frances Moore, generalni direktor organizacije IFPI, istakao je da su „razgovori vođeni u okviru inicijative Licence za Evropu predstavljali koristan forum koji je muzičkim izdavačkim kućama omogućio da predstave načine na koje su se uključile u digitalni svet. Potrošači u Evropi sada imaju pristup više od 31 milion muzičkih sadržaja putem više od 260 digitalnih servisa. Oni mogu da pronađu i pristupe muzičkim sadržajima tako što će ih preuzeti sa interneta, „strimovati“, pristupati im na „klaud“ servisima, ili ih čuvati na svojim uređajima“.

U zaključcima L4E posebno je istaknuto i pitanje licenci koje muzičke izdavačke kuće daju digitalnim platformama, poput YouTube, za sadržaje koje kreiraju i postavljaju krajnji korisnici. Tržište za licencirane digitalne servise sa muzičkim sadržajima se višestruko proširilo i sada predstavlja primer za druge sektore.

Frances Moore je zaključio da „ovaj proces još jednom potvrđuje vrednost rešenja koje diktira tržište u tehnološkom okruženju koje se brzo menja i razvija“.