Muzička industrija pozdravlja osnivanje nove jedinice za suzbijanje krivičnih dela protiv intelektualne svojine

Industrija fonograma pozdravila je današnji početak rada nove jedinice Policije grada Londona posvećene suzbijanju krivičnih dela protiv intelektualne svojine, a naročito krivičnih dela koja se vrše putem Interneta.

Ova policijska jedinica za suzbijanje krivičnih dela protiv intelektualne svojine (PIPCU) radiće na zaštiti privrednih subjekata koji proizvode legitimne digitalne sadržaje visokog kvaliteta i fizičke predmete koji se prodaju putem Interneta, a koji svake godine gube na stotine miliona funti usled organizovanog kriminala.

Organizacije BPI i IFPI, koje zastupaju proizvođače fonograma u Velikoj Britaniji i inostranstvu, izrazile su punu podršku novoosnovanoj jedinici policije koja je od Kancelarije za intelektualnu svojinu dobila 2,56 miliona funti za obavljanje aktivnosti u naredne dve godine.

Devetnaest radnika jedinice PIPCU sarađivaće sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerima, među kojima su državni organi i privatne kompanije, sa ciljem da se izgradi sveobuhvatan mehanizam policijskog odgovora na pretnje koje na Internetu predstavljaju krivična dela protiv intelektualne svojine. Oni će istraživati i krivično goniti učinioce najtežih krivičnih dela ove vrste, oduzimati nezakonito stečenu imovinu i presecati nelegalne kanale kojima se pribavljaju ovi sadržaji.

Uz to, jedinica će svojim aktivnostima usmerenim na edukaciju, prevenciju i poštovanje zakona vršiti uticaj na ponašanje na Internetu, kako vlasnika sajtova i Internet provajdera, tako i korisnika Interneta, a učiniocima krivičnih dela će pružiti mogućnost da saniraju posledice svojih dela.

Geoff Taylor, izvršni direktor organizacije BPI, ističe da je „Velika Britanija jedna od vodećih država u razvoju muzičkih umetnika i popularne muzike. Stoga je pravično da naš zakonski okvir za zaštitu autorskog prava štiti, promoviše i nagrađuje muzičke stvaraoce, muzičku industriju i one koji investiraju u talente“.

„Osnivanje specijalizovane jedinice za suzbijanje krivičnih dela protiv intelektualne svojine je od ključnog značaja za stvaranje pravičnog okruženja u kome će se razvijati legitimna muzička delatnost. Londonska policija ima dalekosežan pristup u borbi protiv Internet sajtova na kojima se nezakonito iskorišćavaju muzički sadržaji i mi ćemo sa njom tesno sarađivati na stvaranju novih inicijativa kojima će se podržati naš kreativni sektor“.

Izvršni direktor organizacije IFPI Frances Moore navodi da je „Policija grada Londona postigla dobre rezultate u borbi protiv učinilaca krivičnih dela protiv intelektualne svojine, a ova nova jedinica će tu borbu podići na još viši nivo. Dosadašnjom saradnjom policije sa muzičkom industrijom i pružaocima usluga plaćanja putem Interneta uskraćeni su prihodi više od 50 nelegalnih sajtova za preuzimanje sadržaja, koji iz Rusije i Ukrajine nezakonito prodaju digitalne sadržaje korisnicima širom sveta. Sa zadovoljstvom ćemo podržati novu policijsku jedinicu u njenoj borbi sa onlajn piraterijom koja ne poznaje granice i negativno utiče na materijalnu situaciju muzičkih umetnika, tekstopisaca i proizvođača fonograma svuda u svetu“.