Održan sastanak predstavnika Poslovnog udruženja kablovskih operatera, Telekoma, PTT KDS, OFPS i PI

Na sastanku između predstavnika Poslovnog udruženja kablovskih operatera Srbije, korisnika Telekom i PTT KDS i organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava interpretatora i proizvođača fonograma (PI i OFPS), koji je održan 1. oktobra u prostorijama organizacije OFPS postignuta je saglasnost oko nastavka pregovora o jedinstvenoj tarifi za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Strane u pregovorima su saglasno konstatovale da će obavestiti Zavod za intelektualnu svojinu o tome da su nastavile pregovore, te da će najkasnije do 15. novembra obavestiti Zavod da li su postigle sporazum o tarifi ili ne.