Održan sastanak predstavnika ANEM, OFPS i PI

Na sastanku između predstavnika Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava interpretatora i proizvođača fonograma (PI i OFPS) došlo je do značajnih pomaka u zajedničkoj saradnji i postignut je dogovor o nastavku pregovora o tarifi za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Na sastanku koji su vodili predsednik ANEM Saša Mirković i predsednik upravnog odbora OFPS Branislav Stojanović dogovoreno je da se u narednom periodu učine obostrani napori kako bi se ostvario pomak u zajedničkoj saradnji, kao i da se svi nesporazumi koji su postojali između emitera s jedne i proizvođača fonograma i interpretatora, s druge strane rešavaju zajedničim dogovorom, koji će svim stranama ići u prilog.

Interes ANEM, OFPS i PI je da se saradnjom dođe do rešenja koje će odgovarati i evropskim standardima, međunarodnim konvencijama koje regulišu zaštitu srodnih prava, kao i emiterima. Na današnjem sastanku formirana je i zajednička radna grupa predstavnika ANEM, OFPS i PI, koja će u narednom periodu raditi na izradi  predloga jedinstvene tarife za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

U vremenu ekonomske krize organizacija OFPS je pokazala maksimalnu fleksibilnost i razumevanje za težak položaj emitera, i u minulom periodu izlazio je u susret brojnim zahtevima RTV emitera u vidu odlaganja plaćanja naknada, odobravanja popusta na naknadu i svakako će im i u budućem periodu izlaziti u susret.