Organizacija IFPI pozdravlja odluku kojom se od australijskih emitera zahteva naknada za emitovanje muzike putem Interneta

London, 19. avgust 2013.

Organizacija IFPI koja zastupa interese proizvođača fonograma širom sveta pozdravila je odluku Vrhovnog suda Australije kojom se potvrđuje da komercijalne radio stanice treba da plaćaju naknadu za simultano emitovanje snimljenih muzičkih sadržaja putem Interneta (tzv. simulcasting).

Ova presuda predstavlja epilog četvorogodišnje pravne borbe australijske organizacije PPCA za ostvarivanje prava muzičkih umetnika i proizvođača fonograma, protiv profesionalnog udruženja radio emitera Commercial Radio Australia.

Izvršni direktor IFPI Frances Moore ističe da „ova povoljna odluka potvrđuje stanovište da australijski emiteri treba da plaćaju naknadu imaocima autorskog i srodnih prava kada prenose njihovu muziku putem Interneta. U većini zemalja važi princip da emiteri plaćaju pravičnu naknadu za emitovanje snimljenih muzičkih sadržaja koje koriste da bi privukli publiku i povećali prihode od reklama. Trebalo bi da ovaj princip podjednako važi i u slučaju kada se tehnologijom simulcasting muzika emituje slušaocima putem Interneta.“

Dan Rosen, izvršni direktor PPCA ističe da se time „stavlja tačka na pravno prepucavanje oko naknade za emitovanje snimljenih muzičkih sadržaja putem Interneta. Ova odluka potvrđuje da radio stanice moraju da plaćaju naknadu za tzv. streaming muzike, i nadamo se da ćemo brzo postići fer dogovor oko licenciranja. Unapred se radujemo saradnji sa radio emiterima u postizanju pravičnog rešenja. Naime, radiju je predugo davana mogućnost da proširuje krug slušalaca i povećava profit putem Interneta bez plaćanja pravične naknade umetnicima za iskorišćavanje njihove snimljene muzike.“