Obaveštenje i poziv za korisnike

Upravni odbor Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS je na sednici održanoj dana 11.07.2013. godine doneo odluku da po predlogu Unije poslodavaca Srbije izađe u susret korisnicima iz reda javnog saopštavanja koji su članovi Unije poslodavaca Srbije i da omogući da oni koji zaključno sa 31.12.2012. godine organizaciji duguju bruto osnovni dug i sudske troškove u zbiru do 20.000,00 dinara svoja dugovanja prema organizaciji izmire potpisivanjem sporazuma i otplatom duga u 6 rata sa popustom u visini od 15% na neto iznos osnovnog duga i oprostom pripadajuće kamate, uz obaveznu dostavu blanko menice kao garanicije da će korisnici na tako dogovoren način svoj dug otplatiti, a da korisnici iz reda javnog saopštavanja koji zaključno sa 31.12.2012. godine organizaciji duguju bruto osnovni dug i sudske troškove u zbiru preko 20.000,00 dinara svoja dugovanja prema organizaciji izmire potpisivanjem sporazuma i otplatom duga u 12 rata sa popustom u visini od 15% na neto iznos osnovnog duga i oprostom pripadajuće kamate, uz obaveznu dostavu blanko menice kao garanicije da će korisnici na tako dogovoren način svoj dug otplatiti.

Imajući u vidu navedeno, organizacija OFPS ovim putem poziva korisnike da iskoriste navedenu mogućnost i da kontaktiraju OFPS radi postizanja dogovora oko zaključenja sporazuma i otplate duga na pomenut način.