Poziv proizvođačima fonograma i nosiocima prava proizvođača fonograma koji nisu članovi organizacije OFPS

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS poziva proizvođače fonograma i nosioce prava proizvođača fonograma koji nisu članovi organizacije OFPS da u roku od 60 dana od objave ovog poziva obeleže fonograme za koje imaju pravo na naknadu iz liste fonograma čiji nosilac prava nije utvrđen za 2012. godinu (neprepoznati fonogrami), koja lista se nalazi na zvaničnoj internet stranici organizacije OFPS – www.ofps.org.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/3099-335, 3099-336 ili e-mailom: info@ofps.org.rs