Potpisan sporazum o načinu prikupljanja naknade za javno saopštavanje

Dana 21.06.2013. godine potpisan sporazum između Organizacije muzičkih autora Srbije Sokoj, Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora PI i Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, kojim je regulisan način prikupljanja naplate naknade za javno saopštavanje počev od 01.01.2014. godine kroz mehanizam jedne uplatnice, sve u skladu sa članom 156. Zakona o autorskom i srodnim pravima.