IFPI danas objavila Muzičku industriju u brojkama 2013. – neizostavni priručnik o snimljenoj muzici na globalnom nivou

London, 8. april 2013. godine

Uspon pretplatničkih muzičkih servisa i optimističan rast novih tržišta neke su od ključnih stavki iznetih u statističkoj analizi organizacije IFPI objavljene pod nazivom Muzička industrija u brojkama 2013. o tržištima snimljenih muzičkih sadržaja širom sveta.

Publikacija organizacije IFPI, koja je objavljena danas, pruža sveobuhvatan pregled ključnih trendova u današnjoj globalnoj muzičkoj industriji, uz detaljne statističke podatke i analizu koja obuhvata 49 tržišta širom sveta. Izveštaj je od danas dostupan u digitalnom formatu na engleskom, španskom i kineskom jeziku.

Predstavljajući ovogodišnju Muzičku industriju u brojkama, Izvršni direktor IFPI Frances Moore istakao je sledeće: „Ova publikacija je neizostavan priručnik za svakoga koji prati muzičku industriju na globalnom nivou. Obiluje najnovijim podacima i analizom iznetom prema različitim formatima, izvorima prihoda, regionima i državama.“

Muzička industrija u brojkama takođe otkriva raznolikost savremenog muzičkog biznisa. Aspekti koji se svakako ističu u ovogodišnjem izdanju su rastuća uloga pretplatničkih servisa i sve veći značaj novih tržišta za oporavak muzičke industrije.“

Među obrađenim podacima o muzičkoj industriji u ovogodišnjem izdanju izdvajamo sledeće:

·   Sveukupni prihodi od snimljene muzike na globalnom nivou povećali su se za 0,2% u 2012. godini, što predstavlja prvi rast zabeležen od 1999. godine. Svi izvori prihoda koje prati IFPI (fizički nosači zvuka, digitalni muzički sadržaji, prava interpretatora i prihodi od sinhronizacije), izuzimajući prodaju fizičkih nosača zvuka, povećani su 2012. godine. Ukupno je u 21 državi zabeležen rast u 2012, uključujući i devet od 20 vodećih tržišta.

·   Tabela 20 vodećih svetskih tržišta pokazuje da je tržište Sjedinjenih Američkih Država i dalje najveće svetsko muzičko tržište; uspeh prodaje digitalnih muzičkih sadržaja u Švedskoj pozicionirao je ovu državu na 12. mesto najvećih svetskih muzičkih tržišta (što je za dva mesta bolje nego 2011. godine); Indija je takođe napredovala na ovoj tabeli.

·   Kupovina muzike putem digitalnih kanala sada učestvuje sa 35% u ukupnim prihodima muzičke industrije, dok prodaja fizičkih nosača zvuka donosi 57% profita muzičkim kućama. Preuzimanje muzičkih sadržaja sa interneta i dalje je najznačajniji izvor prihoda ostvarenih digitalnim putem, a ukupna prodaja pojedinačnih pesama i albuma preko interneta porasla je za 11% u 2012. godini.

·   Pretplatnički muzički servisi se ubrzano razvijaju. Ovi servisi i streaming servisi koji su podržani reklamnim sadržajima sada učestvuju sa 20% u globalnim prihodima od digitalne muzike, u odnosu na 14% iz 2011. godine. U Evropi taj procenat iznosi skoro trećinu (31%) ukupnih prihoda od digitalne muzike.

·   Nova tržišta doprinose oporavku muzičke industrije. Brazil, Indija i Meksiko su zabeležili tržišni rast od 24%, 42%, odnosno 17%, posmatrano u odnosu na 2008. godinu. Tokom 2012. godine prihodi u Indiji dostigli su istorijski maksimum, a Južna Amerika je bila region sa najbržim rastom na godišnjem nivou.

·     Muzički albumi su i dalje privlačni i učestvuju sa 56% u ukupno ostvarenoj vrednosti od prodaje snimljene muzike. Obim preuzimanje albuma u digitalnom formatu rastao je brže od obima preuzimanja singlova, a prodaja fizičkih nosača zvuka dostigla je maksimum, posmatrano u periodu od 1997. godine. Ponašanje potrošača na streaming servisima pokazuje da albumi kao format ostaju veoma značajni. Veliki broj najprodavanijih albuma 2012. godine zabeležio je veliki obim preslušavanja svih pesama na albumu putem streaminga.

·   Izvori prihoda od ustupanja autorskih i srodnih prava su takođe zabeležili rast. Prava interpretatora (prava emitovanja i javnog saopštavanja) predstavljala su sektor u industriji snimljene muzike koji je najbrže rastao 2012. godine i u ukupnom prihodu od snimljene muzike učestvovao je sa 6%. Globalni prihodi porasli su za 9,4% i iznosili su 943 miliona dolara. Prihodi od ugovora o sinhornizaciji – za muziku koja se koristi u televizijskim reklamama, filmovima i partnerstvima vezanim za brendove, takođe su zabeležili rast. Oni su 2012. godine porasli za 2,1% i dostigli 337 miliona dolara.