Produžen rok za zaključenje sporazuma sa organizacijom OFPS

Odlukom Upravnog odbora organizacije OFPS od 25.03.2013. godine produžen je rok za zaključenje sporazuma sa organizacijom do 31.05.2013. godine. Svaki korisnik iz reda javnog saopštavanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija koji ima dugovanje prema organizaciji zaključno sa 31.12.2012. godine, može to dugovanje izmiriti u šest jednakih mesečnih rata bez kamate uz 15% popusta na iznos duga, pod uslovom da do 31.05.2013. godine zaključi sporazum o izmirenju dugovanja u šest mesečnih rata, uz dostavljanje menica kao garancije za ispunjenje obaveza.